Zamość Starówka

i

Autor: M.S Eska Zamość

Konsultacje społeczne

Zamościanie, jest ankieta do wypełnienia! Dotyczy planu zrównoważonej mobilności

2024-03-01 18:51

Pytań jest 34 i każda odpowiedź ma znaczenie. Każda będzie też poprawna. Zamojski ratusz zachęca do udziału w ankiecie.

Miasto i gmina Zamość pracują nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na najbliższe lata. Ma on przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, żeby taki plan powstał niezbędny jest udział mieszkańców w konsultacjach, czyli wypełnienie anonimowej ankiety. 

Strategia, do której miasto przystąpiło po to, aby w przyszłych okresach programowych, mogło miasto jak i gmina, bo plan dotyczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, korzystać ze wsparcia zewnętrznego na szeroko pojętą elektro-mobilność z funduszy unijnych. Ankieta jest niezbędna do tego, żeby przeprowadzić konsultacje. Jest to jeden z elementów tworzenia tego planu. Jest ona krótka, zajmuje kilka minut. Pytania są proste, zachęcamy więc wszystkich mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy do wypełniania tej ankiety. To co Państwo tam wpiszą będzie później analizowane i z tego będą wyciągane wnioski. — mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zamojskiego ratusza.

Wywiad Zuzanna Polak Cyberbezpieczeństwo - Nie ma głupich pytań | VOX

Ankieta jest dostępna na stronie zamosc.pl w zakładce Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Zobacz też: Rynek Wodny w Zamościu