banknoty

i

Autor: https://pixabay.com/pl/, Alicja Wszyscy zapłacimy za darmowe wakacje kredytowe

Zamość: Duże dofinansowanie dla Powiatu Zamojskiego. Dzięki temu ruszą trzy inwestycje

2021-04-13 8:19

Powiat Zamojski otrzymał 10 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Samorządów na oraz dodatkowo 3 miliony z Funduszu Leśnego.

- Bardzo się cieszymy, że takie środki wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Zamościu , to pozwoli nam realizować nam nasze inwestycje , chcielibyśmy by były one  inwestycjami rozwojowymi - mówił Starosta Zamojski- Stanisław Grześko. 

Otrzymane 10 milionów zostanie przeznaczonych na realizację trzech inwestycji.

- Otrzymaliśmy 6 milionów na budowę przychodni i obiektu sanatorium w Krasnobrodzie , 2 miliony na drogę od Białego Słupa w kierunku Józefowa i Zwierzyńca jak również 2 miliony na drogę Wólka Łabuńska- Zubowice. Cieszymy się, że te pieniądze pozwolą na realizacje tych zadań ponieważ są one naprawdę niezbędne i potrzebne dla rozwoju Powiatu Zamojskiego- dodaje Stanisław Grześko.

Inwestycja Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium Krasnobrodzie ma na celu powiększenie bazy hotelowej Sanatorium poprzez uzyskanie dodatkowych łóżek sanatoryjnych na parterze oraz poddaszu (wzrost liczby łóżek z 19 do 62) oraz powiększenie bazy zabiegowej poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny zakładu przyrodoleczniczego. Obiekt przeznaczony będzie dla osób, które przeszły zakażenie COVID-19 i potrzebują specjalistycznej rehabilitacji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2951L relacji: Zwierzyniec - Józefów Roztoczański na terenie gmin: Zwierzyniec i Krasnobród. Planowany zakres robót obejmuje m.in.: ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją, podniesienie nośności drogi, wykonanie peronów przy przystankach, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz elementami brd. Droga jest istotną częścią ponadlokalnego układu komunikacyjnego, który ma duże znaczenie dla gospodarki opartej na turystyce. Realizacja zadania poprawi m.in. dostępność do Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, wpisanego na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3270L relacji Łabuńki - Zubowice na terenie gmin: Łabunie i Komarów - Osada. Planowany zakres robót obejmuje m.in.: ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni o podniesionej nośności wraz z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją, wykonanie peronów przy przystankach, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz elementami brd. Droga nr 3270L jest ważnym elementem w układzie komunikacyjnym i w sytuacjach nagłych stanowi alternatywę do wykorzystania w działaniach ratowniczych- informuje starostwo.

Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium Krasnobrodzie ma być pierwszym z tych zadań. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na tę inwestycję.