wiosna w Zamościu

i

Autor: M.S Eska Zamość

utrzymanie zieleni

Wiosna w pełni. W Zamościu rozpoczęło się koszenie trawników i innych terenów zielonych

2024-04-16 13:19

Wiosnę wyraźnie widać w otaczającej przyrodzie, a to oznacza również, że czas na koszenie. Dbania o tereny zielone w Zamościu to zadanie Zakładu Usług Komunalnych.

O tym jak będzie wyglądało tegoroczne koszenie terenów zielonych w Zamościu, mówi Marcin Nowak z wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość:

— Jeżeli chodzi o pasy drogowe, czy tereny przy alejkach spacerowych, to tam trawa na pewno będzie koszona systematycznie do takiej wysokości, żeby przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i też estetykę terenów, po których spacerujemy, wysokość 8-10 cm. Rzadziej koszone będą tereny takie jak place w parku miejskim, tereny przy zalewie miejskim. Dlatego, że rośliny, których rozrost jest równomiernie rozłożony w części naziemnej i podziemnej, wspierają małą retencję, utrzymują wodę w glebie, zapobiegają erozji. Wpływa to pozytywnie na problem suszy. —

Zyskała sławę jako Marcysia ze Złotopolskich. Co u niej słychać?

Umowa Miasta Zamość z wykonawcą zadania pn. Całoroczne utrzymanie terenów zielonych opiewa na ok. 1 mln 100 tysięcy złotych i obejmuje prawie 85 ha. Z kolei umowa pomiędzy tym samym wykonawcą czyli ZUK-iem a Zamojskim Zarządem Dróg Grodzkich na całoroczne utrzymanie zieleni w pasach drogowych to kwota w wysokości około 600 tysięcy złotych.

Zobacz też: Wiosna w Zamościu!